bluesquare
switch languageJanwawa Tour FacebookJanwawa Tour Google Plus
Banner

มัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ได้รับใบอนุญาต


เราใช้มัคคุเทศก์ที่มีใบอนุญาต


กฎหมายกำหนดไว้ในประเทศส่วนใหญ่ว่าจะต้องมีมัคคุเทศก์การท่องเที่ยวที่ได้รับใบอนุญาตเมื่อรถโคช้ของทัวร์กำลังนำพานักท่องเที่ยวเพื่อวัตถุประสงค์การจัดนำทัวร์

"ท่านได้ขอดูหลักฐานเครื่องหมายคุณภาพของมัคคุเทศก์นำทัวร์จากมัคคุเทศก์นักท่องเที่ยวของท่านหรือไม่"

มัคคุเทศก์ที่ได้รับอนุญาตได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีเพื่อนำเที่ยวนักท่องเที่ยวที่มีภูมิหลังและความสนใจต่างๆ ในด้านต่างๆ เช่น เมือง ชนบท สถานที่ๆ น่าสนใจ อาคารทางประวัติศาสตร์ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ จุดชมทิวทัศน์ พิพิธภัณฑ์ การช็อปปิ้งและการทานอาหาร เป็นต้น

imageวันที่ 20 ธันวาคม 2553 เวลา 11.40 น. รถบัสสองชั้นที่ดัดแปลงอย่างผิดกฎหมายชนสิ่งกั้นและพลิกคว่ำที่จาลันคาเมอร่อนไฮแลนด์-ซิมแปงปูไล มาเลเซีย คนขับซึ่งเป็น ?มัคคุเทศก์นำนักท่องเที่ยว? และนักท่องเที่ยวชาวไทย 25 คนเสียชีวิต อุบัติเหตุนี้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุทางถนนที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์มาเลเซีย

ในความเป็นจริง "มัคคุเทศก์นำเที่ยว" เป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ผิดกฎหมายที่ปราศจากใบอนุญาตที่ออกโดยกระทรวงการท่องเที่ยวมาเลย์เซีย

โดยทั่วไปคู่แข่งจำนวนหนึ่งของเราในปะเทศไทยดำเนินการโดยปราศจากมัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ของพวกเขาเพื่อทำกำไรสุทธิสูงสุดซึ่งไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยว มันยังห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวได้รับคำอธิบายและข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง เมื่อเกิดสิ่งเลวร้ายขึ้น บริษัทเหล่านั้นจะทำให้นักท่องเที่ยวประสบกับความยุ่งยากที่สุด ยกตัวอย่าง การอ้างสิทธิการประกันชีวิต

ทัวร์ของแจนวาวา เรายืนกรานที่จะจ้างมัคคุเทศก์นำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับอนุญาต สำหรับทัวร์ของเราเท่านั้น

image
clear clear

BackToTop
Footer