Cart

วันพฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2563

เกาหลีใต้

บริการของเรา

การขนส่ง

  1. จุดออกเดินทางที่สนามบินดอนเมือง หรือสนามบินสุวรรณภูมิ ในกรุงเทพฯ

ยานพาหนะของเรา

รถตู้นำเที่ยวของเราสามารถรองรับลูกค้าได้มากถึง 10 คน หากคุณมีกลุ่มใหญ่โปรดพิจารณาใช้โค้ชทัวร์ โค้ชทัวร์มาตรฐานสามารถรองรับแขกได้ 40 คน + มัคคุเทศก์ 1 คน + หัวหน้าทัวร์ 1 คน

แพคเกจทัวร์

เราให้บริการแพคเกจทัวร์เต็มรูปแบบซึ่งรวมถึงการขนส่ง ที่พักโรงแรม อาหาร ตั๋วเข้าชมไกด์นำเที่ยว / ผู้นำ ฯลฯ

ดาวน์โหลดกำหนดการเดินทาง

ศูนย์ดาวน์โหลดไฟล์

ติดต่อเราเพื่อรับข้อมูล

แบบฟอร์มการติดต่อ

 

 

วันพฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2563

© Copyrights JANWAWA.