bluesquare
switch languageJanwawa Tour FacebookJanwawa Tour Google Plus
Banner
เซี่ยงไฮ้
Suzhou
เซี่ยงไฮ้
เซี่ยงไฮ้
Hangzhou
เซี่ยงไฮ้
 • เซี่ยงไฮ้

  วัดซูโจวหันซาน

  เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดเขาเย็น ตั้งอยู่ใกล้เมืองเก่าเฟิงเฉียวในซูโจว
 • Suzhou

  ถนนผิงเจียง

  ถนนอายุ 800 ปีนี้เป็น "ช่องทางเดินน้ำ" โบราณที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในซูโจว
 • เซี่ยงไฮ้

  เจิ้งหวงเมี่ยว

  เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดเทพเจ้าแห่งเมือง ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองเก่าในเมืองเซี่ยงไฮ้
 • เซี่ยงไฮ้

  หอไข่มุกตะวันออก

  หอโทรทัศน์ความสูง 468 เมตรในเมืองเซี่ยงไฮ้นี้เป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในจีนตั้งแต่ปี 2537-2550
 • Hangzhou

  ซีหู

  ซีหู เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงที่สุดในหางโจว
 • เซี่ยงไฮ้

  เมืองเก่าของเซี่ยงไฮ้

  มันเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่งดงามที่สุดของเมืองที่มีอาคารหลายหลังในสไตล์จีนแบบดั้งเดิม
Foot Print

hc010: เซี่ยงไฮ้ + Wuxi + Suzhou + Hangzhou 5วัน4คืน

setupbutton
Folder

รายละเอียดการเดินทาง


สำคัญ: เส้นทางการเดินทางข้างล่างเป็นแพ็กเกจทัวร์ธรรมดาที่สุดของเรา กรุณาติดต่อ แจนวาวา เพื่อปรับเส้นทางการเดินทางถ้าจำเป็น


tourราคารวมแพ็กเก็จทัวร์:

7~9 ท่าน B$13,100/ ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
10~15 ท่าน B$10,450/ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
15~29 ท่าน B$9,100/ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์)
* 31 ท่าน ฟรี 1 ท่าน B$7,850/ท่าน (30 ท่าน + 1 ท่าน ฟรี + 1 หัวหน้าทัวร์)
* 40 ท่าน ฟรี 1 ท่าน B$7,650/ท่าน (39 ท่าน + 1 ท่าน ฟรี + 1 หัวหน้าทัวร์)

ราคาไม่รวม:
- ตั๋วเครื่องบิน
- คนขับ และมัคคุเทศก์ ค่าทิป คนละ US$3/วัน/คน
- ไม่รวมค่าวีซ่า

ราคารวม:
- พักโรงแรม 4 ดาว (ห้องพักคู่) ค่ารับส่งและ ค่าตั๋ว
- รายการอาหาร ที่ระบุในโปรแกรม
- การเยี่ยมชมเพิ่มเติม
- 15 ท่านหรือมากกว่า มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปกับกรุ๊ป

* ราคานี้สำหรับปี 2015
* ราคา และรายละเอียด จะเปลี่ยนแปลง ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับค่าเงินของเงิน US
* เด็กที่ต้องการเตียงคิดราคา 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้ใหญ่ เด็กที่ไม่ต้องการเตียงคิดราคา 60 เปอร์เซ็นต์ของผู้ใหญ่


โปรแกรมที่แสดงเป็นโปรแกรมโดยทั่วไป นอกเหนือจากนี้กรุณาใช้ปุ่ม tour เพื่่อทำการขอราคาใหม่


วันที่ 1: กรุงเทพ > เซี่ยงไฮ้> ซูโจว (-,L,D) โรงแรมจินเชิงระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

• พบกันที่สนามบินเซี่ยงไฮ้และไปซูโจวโดยรถบัส

• เยี่ยมชมวัดหันซาน tour อายุ 1,400 ปี ตามตัวอักษรคือ วัดภูเขาเย็น” วัดหันซานมีชื่อเสียงเนื่องจากกวีนิพนธ์ “ที่จอดเรือในยามค่ำคืนใกล้สะพานเมเปิล” tour โดยจางจื้อนักกวีในสมัยราชวงศ์ถัง

• เยี่ยมชมสวนป่าละเมาะสิงโตหรือ “จือซือหลิน” tour สวนนี้มีชื่อเสียงสำหรับก้อนหินขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงศูนย์กลาง ชื่อของสวนได้มาจากรูปร่างของหินเหล่านี้ซึ่งกล่าวกันว่าคล้ายคลึงกับสิงโต สวนนี้ได้รับการยอมรับพร้อมกับสวนคลาสสิกอื่นๆ ในซูโจวในฐานะแหล่งมรดกโลกของยูเนสโก

• เยี่ยมชมทะเลสาบจินจี tour ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในส่วนตรงกลางของสวนอุตสาหกรรมซูโจว ทะเลสาบนี้มีเนื้อที่ 7.18 ตารางกิโลเมตรและมีความลึกเฉลี่ยประมาณ 2.5-3 เมตร มีเกาะที่สร้างโดยมนุษย์อยู่ 2 เกาะในทะเลสาบ

• ท่านไม่ควรพลาดที่จะเดินตามถนนผิงเจียง tour ในซูโจว. ถนนอายุ 800 ปีนี้เป็น “ช่องทางเดินน้ำ” โบราณที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในซูโจว ถนนนี้ยาว 1600 เมตรขนาบด้วยคลองตามแนวเหนือ-ใต้

วันที่ 2: ซูโจว > หวูซี (B, L, D) โรงแรม America's Best 4 ดาวที่ในหวูซีหรือเทียบเท่า

• หลังอาหารเช้าในโรงแรม เยี่ยมชมโรงงานไหมและโรงงานกาชาจีน

• หลังจากนั้นเดินทางไปหวูซี

• ที่หวูซี เยี่ยมชมเมืองสามกษัตริย์ ล่องทะเลสาบไท่หูบนเรือโบราณ tour

• เยี่ยมชมสวนหลีหู tour ในช่วงปลายราชวงศ์หมิง เชื่อกันว่าฟ่านหลีและซีซือภรรยาที่สวยงามมากของเขาแล่นเรือเล่นที่นี่ ทะเลสาบมีชื่อเสียงมากขึ้นเนื่องจากตำนานนี้

วันที่ 3: หวูซี > หางโจว (B, L, D) โรงแรมหางโจวรีแลกซ์ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

• หลังอาหารเช้า เยี่ยมชมโรงงานไข่มุก tour

• เดินทางไปหางโจว

• ล่องทะเลสาบซีหู หรือที่เรียกกันว่าทะเลสาบตะวันตก tour ทะเลสาบตะวันตกเป็นทะเลสาบน้ำจืดในหางโจว มีวัด เจดีย์ สวนและเกาะเทียมมากมายภายในทะเลสาบ

• สวนฮัวกั่ง tour สวนฮัวกั่งหรือ “การชมปลาในท่าเรือดอกไม้” เป็นสวนส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ศาลในราชวงศ์ซ้องใต้

• เยี่ยมชมสวนฉางเฉียว tour เป็นหนึ่งในลำธารเล็กๆ ทางตอนเหนือของทะเลสาบตะวันตก ลำธารฉางเฉียวยาว 1.5 กิโลเมตร ลำธารนี้ไหลเข้าไปในสวนนิเวศวิทยาที่ตั้งอยู่ตีนเขาทางเหนือของภูเขาจักรพรรดิหยก

• ถนนชิงเหอฟาง tour ด้วยเนื้อที่ 13 เอเคอร์ ถนนนี้เป็นเพียงหนึ่งในส่วนที่ได้รับการอนุรักษ์ที่ดีที่สุดของเมืองโบราณ นี่เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการแสดงออกอย่างชัดแจ้งถึงบุคลิกลักษณะทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของหางโจว อาคารต่างๆ ส่วนใหญ่บนถนนนี้ถูกสร้างขึ้นระหว่างราชวงศ์หมิงและชิง

วันที่ 4: หางโจว > เซี่ยงไฮ้ (B, L, D) โรงแรม Holiday Inn Express ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

• หลังอาหารเช้า เยี่ยมชมบ้านชาหลงจิ่ง tour

• เดินทางไปเซี่ยงไฮ้ เยี่ยมชมตลาดเทาเป่า tour และถนนนานจิง tour สำหรับการช้อปปิ้ง

• เยี่ยมชมนิวบันด์ tour

• เยี่ยมชมร้านสมุนไพรจีนเป่าซู้ถัง tour

• เยี่ยมชมหอคอยโทรทัศน์ไข่มุกตะวันออก tour

วันที่ 5: เซี่ยงไฮ้ > กรุงเทพ (B,L,-)

• หลังอาหารเข้า เยี่ยมชมเฉิงหวงเมี่ยว tour ตามตัวอักษรคือ “ศาลเจ้า”

• เยี่ยมชมเมืองเก่าของเซี่ยงไฮ้ tour

• เยี่ยมชมร้านหยก tour

• หลังอาหารเที่ยง เดินทางไปสนามบิน

การเยี่ยมชมเพิ่มเติม:

• ทัวร์กลางคืนที่ถนนกวนเฉียน tour ที่ซูโจว

• เยี่ยมชมจตุรัสซันหยางปาร์คซัน tour ที่หวูซี

• ล่องแม่น้ำที่แม่น้ำผู่เจียง tour ที่เซี่ยงไฮ้Folderแผนที่

SHA-SUZ-HAZ


Folderอากาศ

เซี่ยงไฮ้ Shanghai Find more about Weather in Shanghai, CI Hangzhou Find more about Weather in Hangzhou, CI Suzhou Find more about Weather in Hangzhou, CI
Click for detailed weather forecast


Folderรูปถ่าย

สำคัญ: ภาพถ่ายข้างล่างสร้างโดยอัตโนมัติและโดยการสุ่มจากส่วนของ ภาพถ่าย ของเรา สถานที่บางแห่งในภาพถ่ายอาจไม่รวมอยู่ในเส้นทางการเดินทางของหน้านี้ กรุณาดูส่วนของ เส้นทางการเดินทาง ข้างต้นสำหรับโปรแกรมจริง
Shanghai
imageimageimageimageimageimage


Hangzhou
imageimageimageimageimageimage
image  .  .  .  .  .


Suzhou
imageimageimageimageimageimage
image  .  .  .  .  .


Wuxi
imageimageimageimageimageimage


Shanghai & Vicinity Mobile Photos- ไม่มีแฟ้ม
  .

กรุณาเยี่ยมชมส่วนของ ภาพถ่าย ของเราสำหรับภาพถ่ายเพิ่มเติม
Printer พิมพ์หน้านี้ (simplified format)

ข้อสังเกต:
* เส้นทางของการเดินทางอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยขึ้นอยู่กับเวลาที่มี เวลาถึง-เวลาออก สภาพการจราจร อากาศ เป็นต้น
* ไกด์ท้องถิ่นอาจจัดลำดับเส้นทางการเดินทางใหม่เพื่อการเดินทางที่ราบรื่น


แจนวาวาทำอะไร ?
* บริษัททัวร์ของเราอยู่ที่หาดใหญ่ ทางคณะของเรารับจัดทำคณะกรุ๊ปทัวร์
* ทางคณะของเรารับจัดการเกี่ยวกับองค์กร และการเดินทางแบบส่วนตัว อาทิเช่นประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย จีน ลาว เวียดนาม เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และประเทศต่าง ๆ


English Camp ในต่างประเทศ
* เราจัด English Camp ที่ปีนัง กัวลาลัมเปอร์ และสิงคโปร์


อย่างไร?
* ท่านสามารถระบุรายละเอียดที่ท่านต้องการทางระบบการแจ้งออนไลน์ทางเว็บไซต์ แจนวาวา
* คุณสามารถดูรายละเอียดทัวร์ปัจจุบัน และที่ผ่านมาแล้วในระบบของเว็บไซต์แจนวาวาBackToTop
Footer