bluesquare
switch languageJanwawa Tour FacebookJanwawa Tour Google Plus
Banner
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
 • Hong Kong

  Eastern OCT

  น้ำตกจำลองใหญ่ที่สุดของประเทศจีน
 • Hong Kong

  Eastern OCT

  เมืองจำลอง Interlaken และ Seafield ในประเทศสวิส
 • Hong Kong

  Ngong Ping 360

  นั่งกระเช้า 25 นาที ชมเกาะลันเตา
 • Hong Kong

  Repulse Bay

  หนึ่งในชายหาดที่สวยงามที่สุดในฮ่องกง
 • Hong Kong

  ยอดเขาวิคตอเรีย

  ยอดเขาที่มีผู้เยี่ยมชมราวเจ็ดล้านคนทุกปี ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของฮ่องกง
 • Hong Kong

  Window of the World

  สถานที่จำลองที่ขึ้นชื่อ 130 แห่งทั่วโลก
Foot Print

hk010: Hong Kong + Shenzhen 5วัน4คืน

setupbutton
Folder

รายละเอียดการเดินทาง


สำคัญ: เส้นทางการเดินทางข้างล่างเป็นแพ็กเกจทัวร์ธรรมดาที่สุดของเรา กรุณาติดต่อ แจนวาวา เพื่อปรับเส้นทางการเดินทางถ้าจำเป็น


tourราคารวมแพ็กเก็จทัวร์:

* 20 ท่าน: B$11,950/ท่าน (20 ท่าน + 1 หัวหน้าทัวร์)

ราคาไม่รวม:
- ตั๋วเครื่องบิน
- คนขับ และมัคคุเทศก์ ค่าทิป คนละ B$85/วัน/คน
- ไม่รวมค่าวีซ่า

ราคารวม:
- พักโรงแรม 4 ดาว (ห้องพักคู่) ค่ารับส่งและ ค่าตั๋ว
- รายการอาหาร ที่ระบุในโปรแกรม
- 20 ท่านหรือมากกว่า มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปกับกรุ๊ป

* ราคานี้สำหรับปี 2015
* ราคา และรายละเอียด จะเปลี่ยนแปลง ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
* เด็กที่ต้องการเตียงคิดราคา 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้ใหญ่ เด็กที่ไม่ต้องการเตียงคิดราคา 85 เปอร์เซ็นต์ของผู้ใหญ่
* โรงแรมมีชาร์จ ตรงวันศุกร์ - เสาร์ B$800/ท่าน หรือ B$2,000/ท่าน ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (peak season).


โปรแกรมที่แสดงเป็นโปรแกรมโดยทั่วไป นอกเหนือจากนี้กรุณาใช้ปุ่ม tour เพื่่อทำการขอราคาใหม่


Day 1: Home - Hong Kong (-, -, D)

- เมื่อถึงฮ่องกง นำท่านนั่งกระเช้า นองปิง 360 (Ngong Ping 360) tour ความยาว 5.7 กิโลเมตร เชื่อมต่อระหว่างตุงชุง (Tung Chung) และนองปิง เกาะลันเตา (Lantau Island)

- เข้าชมร้านเครื่องประดับ

- ช้อปปิ้งที่ Citygate Outlets ในตุงชุง (Tung Chung)

- นำท่านเช็คอินโรงแรมในฮ่องกง

Day 2: Hong Kong (B, L, D)

- หลังจากรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางไปยัง Victoria Peak tour

- นำท่านเยี่ยมชมอ่าว ชายหาด Repulse Bay tour หนึ่งในชายหาดที่สวยที่สุดในฮ่องกง

- อิสระช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า

- กลับโรงแรม

Day 3: Hong Kong - Shenzhen (B, L, D)

- หลังจากรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางไปยังเซินเจิ้น

- เข้าชมร้านยาจีน

- เข้าชมร้านหยก

- ให้ท่านอิสระทั้งวันกับการเยี่ยมชม Eastern Overseas Chinese Town tour รวมค่าเข้าส่วนของ Knight Valley tour และ Tea Stream Valley tour

- เช็คอินโรงแรมในเซินเจิ้น

Day 4: Shenzhen (B, L, D)

- ช้อปปิ้งที่เหล่าเจีย (ย่านธุรกิจเก่า) tour.

- เยี่ยมชมสัญลักษณ์ของแต่ละประเทศที่ Window of the World tour และ การแสดงโชว์นานาชาติ

- กลับโรงแรม

Day 5:Shenzhen - Home (B, L, -)

- อิสระช้อปปิ้งที่หลอหู tour.

- เข้าชมร้านไผ่.

- นำท่านส่งสนามบิน เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


Folderแผนที่

Hong Kong and Shenzhen


Folderอากาศ

Hong Kong Hong Kong Find more about Weather in Hong Kong, CI
Click for detailed weather forecast


Folderรูปถ่าย

สำคัญ: ภาพถ่ายข้างล่างสร้างโดยอัตโนมัติและโดยการสุ่มจากส่วนของ ภาพถ่าย ของเรา สถานที่บางแห่งในภาพถ่ายอาจไม่รวมอยู่ในเส้นทางการเดินทางของหน้านี้ กรุณาดูส่วนของ เส้นทางการเดินทาง ข้างต้นสำหรับโปรแกรมจริง
Hong Kong
imageimageimage  .  .  .


Shenzhen
imageimageimageimageimageimage
imageimageimageimageimageimage


กรุณาเยี่ยมชมส่วนของ ภาพถ่าย ของเราสำหรับภาพถ่ายเพิ่มเติม

Panorama
Shenzhen Shenzhen

Shenzhen Shenzhen


Printer พิมพ์หน้านี้ (simplified format)

ข้อสังเกต:
* เส้นทางของการเดินทางอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยขึ้นอยู่กับเวลาที่มี เวลาถึง-เวลาออก สภาพการจราจร อากาศ เป็นต้น
* ไกด์ท้องถิ่นอาจจัดลำดับเส้นทางการเดินทางใหม่เพื่อการเดินทางที่ราบรื่น


แจนวาวาทำอะไร ?
* บริษัททัวร์ของเราอยู่ที่หาดใหญ่ ทางคณะของเรารับจัดทำคณะกรุ๊ปทัวร์
* ทางคณะของเรารับจัดการเกี่ยวกับองค์กร และการเดินทางแบบส่วนตัว อาทิเช่นประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย จีน ลาว เวียดนาม เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และประเทศต่าง ๆ


English Camp ในต่างประเทศ
* เราจัด English Camp ที่ปีนัง กัวลาลัมเปอร์ และสิงคโปร์


อย่างไร?
* ท่านสามารถระบุรายละเอียดที่ท่านต้องการทางระบบการแจ้งออนไลน์ทางเว็บไซต์ แจนวาวา
* คุณสามารถดูรายละเอียดทัวร์ปัจจุบัน และที่ผ่านมาแล้วในระบบของเว็บไซต์แจนวาวาBackToTop
Footer