เลือกภาษาของคุณ

  • WhatsApp (English/中文)
  • LINE (ไทย)
  • Email (ไทย/English/中文)

เที่ยวเมืองไทย

สำรวจความงามของดินแดน

JANWAWA :: Snow Grassland, Songkhla 雪花大草原(宋卡府) สวนดอกหญ้า

JANWAWA :: Koh Yai Grand Canyon, Songkhla 大岛大峡谷(宋卡府) แกรนแคนยอนเกาะใหญ่

JANWAWA :: KruRote's Garden, Songkhla 洛老师的花园(宋卡府) ครูโรจน์ การ์เดน

JANWAWA :: Hill top restaurant, Songkhla 山顶餐厅(宋卡府) ร้านอาหารบนเขา

ที่อยู่สำนักงาน

10/3 Soi 2, Niphat Uthit 3 Road,
Hat Yai, 90110 Songkhla, Thailand

แผนที่สำนักงาน | แผนที่เว็บไซต์
ติดต่อเรา

สำนักงาน: (66) 74-261 515
โทรศัพท์มือถือ: (66) 89-977 3549

อีเมล: tourjanwawa.com

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์ 9 AM - 6 PM

เสาร์อาทิตย์
ปิด


JANWAWA GROUP TOUR MANAGEMENT
Copyright © 2024 All Rights Reserved