เลือกภาษาของคุณ

  • WhatsApp (English/中文)
  • LINE (ไทย)
  • Email (ไทย/English/中文)

เยี่ยมชมโรงเรียน

แบ่งปันประสบการณ์

ถ้าท่านอยากใช้โอกาสไปเยี่ยมชมโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย ในมาเลเซียหรือสิงคโปร์ระหว่างการทัวร์ของท่าน เราจัดเตรียมให้ท่านได้

จดหมายร้องขอ

อาจต้องมีการขออณุญาติตต่อเพื่อเยี่ยมชมองค์กรต่างๆ สำหรับสิ่งนี้ เราต้องมีจดหมายร้องขอจากบริษัท หรือ หน่วยงานของท่าน

จดหมายต้องมีหัวและที่อยู่เต็มของบริษัทของท่าน

ในจดหมายร้องขอของท่าน ให้ใส่รายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเยี่ยมชม ยกตัวอย่าง

  1. ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ/อาจารย์ใหญ่ของกลุ่ม
  2. ประเภทของกลุ่ม
  3. จำนวนของผู้เยี่ยมชม
  4. วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชม

จดหมายร้องขอต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อีกทางหนึ่ง ท่านอาจให้หัวจดหมายของท่านแก่เราและอณุญาติดต่อให้เราเขียนจดหมายร้องขอในนามของท่าน

ค่าธรรมเนียม

เราคิดค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการสำหรับการขออณุญาติตและการจัดเตรียมการเยี่ยมชม ไม่มีค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการถ้าไม่ต้องมีการร้องขอ/ขออณุญาติ

อาจมีการชำระค่าธรรมเนียมแก่องค์กรที่จะเยี่ยมชมแต่โดยส่วนใหญ่มักจะฟรี

เวลาที่ต้องการ

กรุณาให้เวลาอย่างน้อย 6 สัปดาห์ 

ที่อยู่สำนักงาน

10/3 Soi 2, Niphat Uthit 3 Road,
Hat Yai, 90110 Songkhla, Thailand

แผนที่สำนักงาน | แผนที่เว็บไซต์
ติดต่อเรา

สำนักงาน: (66) 74-261 515
โทรศัพท์มือถือ: (66) 89-977 3549

อีเมล: tourjanwawa.com

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์ 9 AM - 6 PM

เสาร์อาทิตย์
ปิด


JANWAWA GROUP TOUR MANAGEMENT
Copyright © 2024 All Rights Reserved